top of page

For dig der er underviser eller fagpersonale

En undersøgelse foretaget af Psykiatrifonden viser at kun hver 2. lærer føler sig i nogen grad klædt på, til at håndtere samtaler med unger der er psykisk sårbare. Mange er utrygge ved at kunne gøre ondt værre. 

Det vil jeg rigtig gerne være med til at lave om på!

Jeg tilbyder derfor et individuelt tilrettelagt kursus bestående af 3 gange, hvor jeg underviser i relationsarbejde og psykoedukation. (sygdomsforståelse) Du vil som underviser, føle dig bedre klædt på til at hjælpe og håndtere unge med psykiske udfordringer, og dermed få en bedre arbejdsdag. 

Første kursusdag arbejder vi med relationsarbejde.

Det er vigtigt at kunne have en god relation især til unge der har psykiske udfordringer, fordi de ofte har haft det svært i årevis. De føler sig anderledes og føler ikke det er let at åbne op om deres udfordringer. De har ofte ikke tiltro til voksne. 
Undersøgelser viser at når det socialfaglige arbejde lykkedes, er en god relation i sig selv 40 % af dette arbejde.  

Anden kursusdag arbejder vi med psykoedukation. (sygdomsforståelse) 

Her dykker vi ned i de diagnoser, der er relevante for jer i forhold til de unge i har med at gøre. Diagnoserne er ikke afgørende i sig selv. men de indikerer, hvilke redskaber vi skal have fat i. 

 

Tredje kursusdag samler vi op. 

Vi arbejder ud fra jeres cases og undersøger om der er noget vi skal følge op på, nyt vi skal tale om osv. 

 

Jeg har udarbejdet en video, hvor jeg fortæller mere om kurset.  

bottom of page