top of page

Smertehåndtering der virker

-online kursus for sagsbehandlere som ønsker viden og redskaber til at håndtere borgere med kroniske og komplekse smerter

I danmark er der 825.000 danskere med kroniske smerter, hvilket kan mærkes rundt om i kommunerne. Det giver ofte svære og komplicerede sager, da det ikke kun er disse menneskers arbejdsevne, som rammes. Det er HELE livet som påvirkes af smerterne, som derfor igen skal på ret køl. 

Kurset består af 5 online samtaler, hvor du vil få professionel sparing og viden om: 

 • Hvilke udviklingstrin borgere med kroniske smerter skal igennem, før de igen kan være arbejdsmarkedsparate

 • Gode metoder til smertehåndtering

 • Praksisnære erfaringer om, hvad der virker i forhold til denne målgruppe, så den enkelte står stærkest i sig selv

 • Hvordan hverdags-, fritids- og arbejdsliv kommer i balance, så arbejdsidentiteten kan være bedst muligt i spil på den lange bane

 • Hvordan afklaring og vejen til mulig selvforsørgelse gøres kortest

The better You - Mona Nyholm - Socialrådgiver

Jeg hedder Mona. Jeg socialrådgiver, social mentor og smertekonsulent. Derudover blev jeg påkørt for 10 år siden og fik et piskesmæld. Så mit velfungerende liv består også af kroniske smerter. 
Desuden har jeg efteruddannelse indenfor kognitiv- og systemisk terapi, mindfulness, kroniske smerter og coaching. 

 

Jeg har stor erfaring med at skabe forandring og udvikling hos borgere med psykiske udfordringer, misbrug, kroniske og komplekse smerter. 


Ud over at have været selvstændig i en del år, har jeg også erfaret selv at måtte være en del af det kommunale system i forbindelse med min egen afklaring til fleksjob. I denne forbindelse lærte jeg rigtig meget om vigtigheden af empowerment. 

 

Min passion er at hjælpe mennesker på en nærværende og personlig måde, så de føler sig set og hørt. 

UProblemstillinger hos borgere med kroniske smerter: 

woman-3711719__340.jpg

Manglende accept af de ændrede livsvilkår

Hjælpemodellen - The better You - 5 temaer til borgere med smerter

Kurset tager udgangspunkt i Hjælpemodellens 5 faser:   

 

Hjemlige udfordringer

 • Hvoran borgerens hverdagens opgaver bedst muligt klares, når energien er lille

Juridisk vejledning

 • Hvad der er vigtigt at vide i forhold til hjælpe foranstaltninger

Ærligt samarbejde

 • Hvordan borgeren får så meget empowerment som muligt

Langsigtet arbejdsliv

 • Hvordan borgeren står stærkt i sig selv så hurtigt som muligt i forhold til arbejdsmarkedet og den nye livssituation

Personlig udvikling

 • Hvilke indre elementer der er vigtige for at borgeren kan leve et "nyt" liv med smerter

 

Punkterne her er udgangspunkt for hvilke værktøjer og strategier jeg vil give dig, da de tilsammen skaber et godt og stabilt  fundament for denne målgruppe. 

Formålet med dette kursus er at du får alt den sparing og faglige støtte du har behov for, for at kunne vare-tage samarbejdet med mennesker med kroniske smerter på en bedre og lettere måde end hidtil.

 

Jo bedre du er klædt på til denne opgave, desto lettere og hurtigere bliver sagerne afklaret. (Læs billigere) Samtidigt får borgere med kroniske smerter de nødvendige værktøjer til at stå stærkere i sig selv, så de hurtigere har mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet igen. 

 

Win - Win for alle... 

Kurset foregår online og består af: 

 • 5 samtaler ud ovenstående 5 temaer som alle giver dig ny viden, værktøjer og strategier til bedre at kunne samarbejde med borgere med kroniske smerter. 
   

 • Personlig og faglige sparing med mig, hvor jeg deler alt min viden og erfaring som smertekonsulent
   

 • Mulighed for at deltage i samtale forløbet med en kollega, så i bagefter kan spare med hinanden
   

 • Mulighed for at trække på min hjælp i 1 måned efter sidst samtale. Det er vigtigt for mig at du får implementeret det du har lærer på kurset
   

 • Tidsforbruget på kurset vil være ca. 1½ time for hver samtale. Du får hver gang mulighed for at få hjælp til de cases fra hverdagen, som er udfordrende
   

 •  Vi booker en tid sammen fra gang til gang, så det passer ind i din travle hverdag. 

The better You - Vejen til et godt smerteliv

For yderligere information. Kontakt Mona Nyholm tlf: 6177 5057 eller via mail: be@thebetteryou.dk

bottom of page