top of page
images (1).png

Privatpolitik

Fortrolighed og persondata
Vi behandler alle oplysninger om dig med stor fortrolighed. The better Yous medarbejdere har tavshedspligt under og efter ophør af samarbejdet. Vi indhenter og behandler alene persondata i forhold til at kunne varetage dine interesser i forbindelse med en konkret sag/opgave. Der udfyldes samtykkeerklæring i disse tilfælde. 

 

The better You behandler alle oplysninger om dig og din sag i overensstemmelse med persondataloven. Vi indhenter alene de persondata, der er tilstrækkelige for at kunne opfylde mål/formål i forhold til samarbejdsaftalen mellem dig og The better You. 

Du giver samtykke til at The better You må opbevare dine oplysninger. Dette er Navn, adresse, mail og telefonnummer. Vi har behov for disse oplysninger for at kunne komme i kontakt med dig, når vi skal give dig personlig støtte til et liv med smerter. 

Vi opbevarer og behandler alle personfølsomme data efter danske retslige forskrifter herom.


Du har til enhver tid ret til at få indsigt i dine personlige oplysninger samt at rette i disse efter behov.


Ønsker du at slette dine oplysninger, skal du skriftligt kontakte The better You og bede os slette dine data.

The better You forbeholder sig retten til slette dine oplysninger, hvis de strider mod danske juridiske retningslinier og/eller The better Yous etiske retningslinjer. Vi kan ikke gøres ansvarlige for tab du måtte lide ved ændringer i dine data, utilgængelighed eller nedlægning af services eller funktionaliteter i vores system. Vi kan ikke gøres erstatningsansvarlige for de informationer der findes på www.thebetteryou.dk.

 

Dine personlige data opbevares i 1 år, derefter slettes de. Alle dokumenter opbevares i op til 5 år.

bottom of page