top of page
311503331_5589283827819824_216353010187337466_n.png

Til dig der er forældre til en ung med psykiske udfordringer

- og måske også har et misbrug...

 

 Det kan være RET svært at have et barn, der har psykiske udfordringer og måske samtidig et misbrug. Som forældre aner man ikke, hvad man skal stille op. Man prøver forskellige strategier af, for at få barnet i skole, være social og hjælpe til derhjemme. 
Men intet virker... 

 

Samtidig med det er dybt frustrerende ikke at kunne handle på situationen er der også masser af bekymringer om, hvordan det skal gå barnet. 
Hvad med uddannelse, fremtid, venner osv.? 

Jeg har i mange år lavet pårørende samtaler, men laver nu også familiekurser, hvor hele familie får viden om den unges problematikker. Samtidig får både den unge og familien de redskaber der skal til, for at alle kan fungere bedre. Samtidig bliver samværet også mindre konfliktfyldt. 

Viden og redskaber skaber ro, overblik og en bedre familie dynamikken i det hele taget. 

Jeg tager først udgangspunkt i de udfordringer der fylder mest. Det er dog vigtigt at vi får arbejdet med alt det der fylder, så det igen ikke bliver til konfliktpunkter eller store bekymringer i familien. 

Mit samarbejde med jer som forældre foregår uden den unge er med, da der er redskaber I skal have, som den unge ikke skal delagtigøres i. 
 

Samtidig vil jeg også rigtig gerne samarbejde med jeres barn, så han/hun kan få alle de redskaber der er nødvendige for at få stress og uro til at ligge sig. Jeres barn mangler sikkert også en masse viden og redskaber. 

 

Ansøgning til kommunen om betaling af familiekursus:

Alt den viden og alle de redskaber I har brug for har jeg samlet i et familiekursus. Det er muligt at ansøge jeres kommune om hjælp til et familiekursus hos mig. Når I booker første samtale hos mig, vil jeg under samtalen komme ind på alle de punkter der skal bruges for at udarbejde en ansøgning til kommunen. 

Efter mødet, vil I modtage en færdig ansøgning, som I derefter selv sender til kommunen. 
I skal på den måde ikke selv lave ansøgningen, men bare sende den til jeres sagsbehandler i socialafdelingen. 

 

Første samtale:

Jeg bruger første samtale til at få et overblik over jeres situation. Samtidig mærker vi om der er kemi til et godt samarbejde, hvilket er meget vigtigt for mig. I skal være trygge ved mig som person. -Ellers kommer vi ingen vegne.

Ønsker I at ansøge kommunen om et familiekursus bruger jeg første samtale til at få de oplysninger jeg har brug for til dette. Det er selvfølgelig også muligt at booke mig på timebasis hvis I har brug for hjælp til en klagesag eller noget helt andet.  

 

 

Telefon eller online samtaler: 

Vi kan afholde vores møder enten over telefonen eller online via Teams, hvor så kan se hinanden. I noterer, hvad I har mest lyst til, når I booker første samtale. Bor I tæt på Viborg kan fysiske møder selvfølgelig også lade sig gøre. 
Dog skal der påregnes udgifter til kørsel. 

Hvad består et familiekursus af: 

Som udgangspunkt tager jeg fat i det der fylder mest for jer. Både I som forældre og jeres barn får ny viden og redskaber, som ville kunne skabe en bedre familie dynamik og fremtid for jeres barn. Det kan f.eks. være metoder til, hvordan I som forældre kan få jeres barns stress niveau til at ligge sig. Jeres barn kan måske gøre brug af metoder til at håndtere angst, smerter eller negative tanker. 

Kurset består af en samtale pakke på 7 gange. Det er forskelligt, hvor vi starter, men jeg er typisk inde omkring nedenstående emner: 

Strategier til det gode samvær

 • Accept og forståelse de 3 grundregler fra forældrenes side

 • Stress reduktion

 • Low arousal

 • Selvværd/selvtillid

 • Kommunikation

 • Opbygning af tillid

 

 Psykoedukation (sygdomsforståelse) og håndtering deraf

 • Opladningsstrategier – pause

 • De 4 stress faser

 • Forståelse og accept - Alle gør det bedste de kan

 • Forældrenes rolle i de unges liv
   

Dagligdagsfærdigheder

 • Økonomi

 • Dagligdagstræning

 • Pauser og tilpassede krav
   

Misbrug:

 • Ser ud til misbruget kommer først, og er sjovt. Det gør det ikke, der er en grund.

 • Selvmedicinering

 
Livsmønstre og bearbejdning af alle de følelser der hører med

 • Leveregler i familien

 • Sorg og manglende viden – bekymringer – hvad skal man gøre?

 • Skyld og skam

 • Forstå den unges verden som er anderledes 

Andre pårørende og deres rolle

 • Søskendes rolle og plads i familien

Det kommunale system 

 • Det 18 år

 • Mange sagsbehandlere og flere afdelinger

 • Hjælpemuligheder i kommunen


Hjælp udenfor kommunen:

 • Steder at få hjælp

 • Sociale tiltag

 • Fritidsinteresser

Pris: 

Familiekursus består af en pakke med 7 samtaler a´ 750 kr. pr. time. samlet pris: 5.250 kr. som også kan købes uden bevilling fra kommunen. 

Booker du time for time koster det 800 kr. pr. time 

 

Er et kursus ikke noget for jer, booker I bare løs fra gang til gang... 

Jeg glæder mig rigtig meget til et godt samarbejde både med jer, men også med jeres barn...

Min baggrund for at hjælpe jer:

Privat socialrådgiver

-med speciale i psykiske udfordringer, misbrug og kroniske smerter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange oplever ikke at bliver taget alvorlige i det kommunale system. De føler sig overset og misforstået.  Jeg ved, hvor vigtigt det er at få professionel og faglig hjælp når livet presser sig på.

Min tilgang er helhedsorienteret og anerkendende, da jeg mener dette er grundstenene for at finde de bedste hjælpeforanstaltninger til jer. 

 

Jeg har 20 års erfaringer (de sidste godt 4 år som privat socialrådgiver) med at hjælp mange forskellige typer mennesker i alle muligt krisesituationer. Mennesker der har været i misbrug, haft psykiske diagnoser af alle slags og måske været hjemløse. Mennesker med kroniske kompleks smerter samt unge og deres familier.

Psykiatri, smerter og arbejdsmarkedet har været omdrejningspunkt i mange år, men det jeg brænder allermest for, er at give så meget viden og så mange redskaber jeg kan, for at alle dem jeg hjælper kan få et godt liv. 

Egne erfaringer:

Mit kendskab til svære livssituationer er ikke kun fordi jeg har arbejdet med dette i mange år. Men også fordi jeg har prøvet meget af det på egen krop. Jeg lever til dagligt med kroniske smerter i form af et piskesmæld. Derudover har min søn ADHD som ret sendt blev diagnosticeret. Dette skabte efterfølgende et misbrug. I dag er han clean og er godt i gang med tømmeruddannelsen. 

 Det har været meget lærerigt både selv at skulle igennem det kommunale system, hvor jeg vandt en stor klagesag og kæmpe for at min søn fik noget hjælp. 

 

Jeg har en meget forskellige hverdag, hvor jeg blandt andet hjælper med at: 

 • få den kommunale sag på plads. Herunder få de papirer samlet sammen der skal bruges til f.eks. fleksjob eller førtidspension.

 • give dig indblik i og forståelse for, hvad det betyder at være en del af det kommunale system

 • give viden og redskaber til at få hverdagen og livet til at fungere bedst muligt

 • støtte op om de afklaringer og behandlinger du skal igennem

 • få en god afklarende praktik gennemført

 • få ny og bedre sammenhængskraft i familien

 • få din sagsbehandler til at forstå, hvordan du egentlig har det, så du kan få den hjælp du behøver

 • evt. støtte til at finde det arbejdsliv der er bedst for dig

 • understøtte din selvudvikling i form af en masse redskaber og strategier til at arbejde med dig selv.

 • hjælp til at søge om hjælpemidler

 • bisidder til møder på kommune, i bank, hos lægen osv. 

 • udarbejde klagesager

 • ...og meget mere.. 

Udover at være socialrådgiver med mange års erfaring indenfor psykiatri, kroniske smerter og misbrug, har jeg efteruddannelse i kognitiv og systemisk metode. Dette betyder at jeg arbejder meget med tanker, livsmønstre og indlæring af nye strategier, for at få livet til at fungere bedre. 

Uden kant.png
bottom of page